Zonas verdes

En cumprimento da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno, publicarase de forma periódica e actualizada a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da nosa actividade relacionada co funcionamiento e control da actuación pública.

Cos datos de 2013 o Concello de Santiago de Compostela conta con 2.276.500 metros cuadrados de superficie con Zonas Verdes. Presentamos un listado co nome das zonas e a superficie que ocupan.

ZONAS VERDES MUNICIPAIS

TOTALES m2 2.276.500

 • Parque de barrio CAMALLÓNS: 2.739 m2
 • Xardín de contorno CTRA. STA COMBA - P. TORREIRA: 251 m2
 • Xardín de contorno MANCOMUNIDADE: 350 m2
 • Xardín de contorno MONTE PÍO: 17.572 m
 • Xardín de contorno CARMEN DE ABAIXO: 7.748 m2
 • Parque de barrio GALERAS: 33.889 m2
 • Parque de barrio PADRE FEIJOO E PRAZA STA. ISABEL: 3.223 m2
 • Xardín histórico CASA EUROPA - FINCA SIMEÓN: 32.443 m2
 • Parque de barrio SAN XOAN: 13.980 m2
 • Xardín urbano CAMPO DAS HORTAS: 394 m2
 • Parque de barrio MÚSICA EN COMPOSTELA: 27.403 m2
 • Xardín de contorno XESÚS CARRO - CARLOS MASIDE -   DOMINGO ANDRADE: 12.920 m2
 • Xardín de contorno AVDA. DO CRUCEIRO DA CORUÑA: 9.218 m2
 • Xardín de contorno TRÉBOL: 51.180 m2
 • Xardín de contorno RÚAS SALGUEIRIÑOS DE ARRIBA E ABAIXO: 3.705 m2
 • Parque de barrio AS CANCELAS (Parque e Rúa das): 50.954 m2
 • Xardín de contorno ROTONDAS POLÍGONO COSTA VELLA: 1.195 m2
 • Parque de barrio PELAMIOS: 5.291 m2
 • Parque de barrio AVDA. DO BURGO: 12.688 m2
 • Parque de barrio PARQUE XIXÓN: 14.449 m2
 • Parque de barrio ALEXANDRE BÓVEDA: 22.537 m2
 • Parque de barrio GUADALUPE: 3.361 m2
 • Parque de barrio PABLO IGLESIAS: 19.079 m2
 • Parque de barrio CELSO EMILIO FERREIRO: 2.148 m2
 • Parque de barrio RÚA BLANCO AMOR: 10.187 m2
 • Parque de barrio PONTE MANTIBLE: 10.158 m2
 • Xardín de contorno SALGUEIRIÑOS - XELMÍREZ 2: 9.010 m2
 • Praza PRAZA DE ESPAÑA: 1.454 m2
 • Praza A MUÍÑA (Praza): 1.215 m2
 • Xardín urbano ULTREIA - AVDA. SALAMANCA: 1.936 m2
 • Parque de barrio FERMÍN BOUZA BREI: 26.332 m2
 • Praza PRAZA DA PAZ - PASTORIZA - ÁNGEL CASAL: 3.106 m2
 • Xardín urbano SAN CAETANO: 13.928 m2
 • Parque de barrio AVDA. DO CAMIÑO FRANCÉS - RGUEZ. DE VIGURI: 2.734 m2
 • Xardín urbano VALIÑO: 2.489 m2
 • Xardín de contorno RÚA SAN LÁZARO: 1.552 m2
 • Xardín de contorno POLÍGONO DO TAMBRE: 25.786 m2
 • Parque de barrio PALACIO DE CONGRESOS: 13.620 m2
 • Xardín de contorno ROTONDA TORRENTE BALLESTER - SAN LÁZARO: 1.513 m2
 • Xardín de contorno TALUDES VARIANTE (TORRENTE BALLESTER): 15.550 m2
 • Xardín de contorno PALLOTE: 2.199 m2
 • Xardín de contorno ROTONDAS TORRENTE BALLESTER - AUTOPISTA: 3.944 m2
 • Praza CAMILO DÍAZ VALIÑO (ESTACIÓN DE AUTOBUSES): 4.132 m2
 • Xardín de contorno AVDA. RODRÍGUEZ DE VIGURI: 517 m2
 • Parque de barrio URBANIZACION COMPOSTELA: 26.915 m2
 • Parque de barrio COTAREDO: 35.166 m2
 • Parque de barrio FONTIÑAS (CARLOMAGNO): 183.750 m2
 • Xardín de contorno ESTADIO SAN LÁZARO (Entornos): 10.868 m2
 • Xardín urbano DÁRSENA XOAN XXIII: 8.852 m2
 • Parque de barrio AVDA. DE COIMBRA: 2.433 m2
 • Xardín urbano RÚA DE TEO: 529 m2
 • Parque de barrio ALMÁCIGA: 37.447 m2
 • Xardín urbano RÚA DO HOME SANTO 
 • Xardín urbano CONCHEIROS - TRIACASTELA - GLORIETA CONCHEIROS: 653 m2
 • Xardín urbano COSTA DO VEDOR 
 • Xardín urbano SAN FRANCISCO - ENTRERÍOS: 894 m2
 • Xardín urbano COSTA VELLA: 5.868 m2
 • Praza PRAZA DE SAN ROQUE
 • Xardín urbano STA. CLARA: 651 m2
 • Parque de barrio VALLE INCLÁN: 2.996 m2
 • Xardín histórico SAN DOMINGOS DE BONAVAL: 37.047 m2
 • Praza PRAZA DA ANGUSTIA: 31 m2
 • Xardín urbano RÚA DE SAN PEDRO E PORTA DO CAMIÑO: 23 m2
 • Xardín urbano RÚA DO MEDIO: 611 m2
 • Praza PRAZA DA INMACULADA: 860 m2
 • Xardín de contorno PONTE DE SAR: 3.613 m2
 • Praza PRAZA MUÍÑO DE SAR (PRAZA DE PEPE NOIA): 374 m2
 • Xardín urbano RÚA CRUCEIRO DO SAR: 285 m2
 • Parque de barrio RÚA AGRA DAS BARREIRAS
 • Xardín de contorno LAMAS DE ABADE: 3.773 m2
 • Xardín de contorno CASTIÑEIRIÑO (SUNP 13 E 12): 56.921 m2
 • Parque de barrio COMBARRO
 • Xardín de contorno AVDA. DE LUGO (Entre Torrente Ballester e Concheiros): 2.161 m2
 • Xardín de contorno AVDA. DE LUGO - AVDA. GONZALO TORRENTE BALLESTER (Glorietas): 3.732 m2
 • Parque urbano VUELVA MAÑANA (Pontepedriña): 8.083 m2
 • Xardín urbano QUIROGA PALACIOS - PUENTE DE LA REINA - CLAVIXIO - BISPO TEODOMIRO - ESCALINATA DO CEBREIRO: 131 m2
 • Praza TRISCA: 2.456 m2
 • Xardín urbano CASTRÓN DOURO: 457 m2
 • Xardín urbano CANCELÓN DE SAR E LOPEZ FERREIRO: 8.301 m2
 • Parque de barrio RAMÓN PIÑEIRO: 1.242 m2
 • Xardín de contorno AVDA. DE LUGO E HORREO (Entre Cancelón de Sar e Cornes): 297 m2
 • Praza PRAZA DA CONSTITUCIÓN: 5.794 m2
 • Parque de barrio BELVÍS: 74.488 m2
 • Xardín urbano VIRXE DA CERCA - SAN FIZ E PRAZA DO IRMÁN GOMEZ: 348 m2
 • Praza PRAZA DE GALICIA: 867 m2
 • Praza FONSECA: 1.496 m2
 • Xardín de contorno POZA REAL: 3.035 m2
 • Xardín urbano RÚA DOS FEÁNS: 219 m2
 • Xardín de contorno ROTONDAS DA ESTRADA DE NOIA: 688 m2
 • Parque de barrio BENÉFICA DE CONXO 
 • Xardín de contorno ROCHA: 3.997 m2
 • Xardín de contorno CORNES: 4.136 m2
 • Parque de barrio AURELIO AGUIRRE - PONTE PEREDA: 18.503 m2
 • Parque de barrio CONXO DE ARRIBA: 5 m2
 • Parque de barrio CHOUPANA -CAMPO DE STA. MARTA - P. DE JULIO REY - STA.MARTA: 11.433 m2
 • Parque de barrio EUGENIO GRANELL: 127.868 m2
 • Parque de barrio AVDA. DE GARCÍA PRIETO: 200 m2
 • Parque de barrio LUIS PASÍN - AVDA. DE FERROL - PRAZA MERCED: 18.992 m2
 • Parque de barrio SANTA MARTA: 1.252 m2
 • Parque de barrio PONTEPEDRIÑA: 2.284 m2
 • Parque de barrio DOUTOR MACEIRA: 1.120 m2
 • Parque de barrio ROMERO DONALLO: 1.813 m2
 • Xardín urbano RÚAS ENSANCHE: Rosalia de Castro, Nova de Abaixo, Santiago Estero, Montero Ríos, Frei Rosendo Salvado, Rep. Salvador, Rep. Arxentina, Rosa, Antonio Casares. Vilagarcía, Santiago de Chile, Ramón Cabanillas, Fernando III o Santo, San Pedro Mezonzo, Alfredo Brañas, Xeral Pardiñas, Dr. Teixeiro, Horreo. Santiago León de Caracas, Antonio Casares, Manuel Murguía, Manuel Dolmeiro e Rúa Ourense. Curros Enriquez, La Verde Ruiz, Neira Mosquera, Perez Constanti, Gomez Ulla, Santiago De Guayaquil: 320 m2
 • Praza PRAZA DE VIGO: 236 m2
 • Xardín urbano PR. ROXA e PARQUE AGROS DE RAMÍREZ: 2.304 m2
 • Praza PRAZA PUENTE CASTRO: 285 m2
 • Xardín urbano CARREIRA DO CONDE - CAMPO DA ESTRELA: 1.729 m2
 • Xardín histórico SAN LOURENZO: 8.287 m2
 • Xardín histórico ALAMEDA:  86.264 m2
 • Xardín urbano SAN CLEMENTE - RODRÍGUEZ DE PADRÓN: 1.766 m2
 • Xardín de contorno PARQUE SAN LÁZARO: 49.187 m2
 • Praza PRAZA CRUCEIRO DA CORUÑA: 45 m2
 • Parque de barrio OUTEIRO DE SAR: 514 m2
 • Parque de barrio CALZADA DE SAR: 336 m2
 • Xardín de contorno AVDA. MAESTRO MATEO: 4.463 m2
 • Xardín histórico FINCA DE LOIS:  10.336 m2
 • Xardín urbano ASILO DE CARRETAS: 2.300 m2
 • Parque de barrio AVDA. BARCELONA: 29.063 m2
 • Xardín de contorno MEIXONFRÍO (Gasolineira): 984 m2
 • Parque de barrio MEIXONFRÍO (Urbanización): 7.354 m2
 • Parque de barrio O AVÍO: 31.201 m2
 • Xardín de contorno SAN MARCOS: 283 m2
 • Xardín de contorno MULTIUSOS DO SAR: 31.392 m2
 • Parque de barrio VOLTA DO CASTRO: 70.106 m2
 • Área natural GRANXA DO XESTO: 95.000 m2
 • Xardín de contorno AVDA. DE ASTURIAS: 21.443 m2
 • Campo de festa FIGUEIRAS (CENTRO SOCIAL): 1.541 m2
 • Campo de festa AMIO: 1.993 m2
 • Área natural ZONA NATURAL DE CHAIÁN: 10.000 m2
 • Parque de barrio AVILÉS DE TARAMANCOS   E PRAZA DE MALLOU: 44.865 m2
 • Xardín urbano RÚAS AS CANCELAS: Salgueiriños de Abaixo, Calzada Cancelas, Queimada, Mallou, Ceo: 175 m2
 • Parque de barrio SAN IGNACIO DE LOIOLA: 7.354 m2
 • Campo de festa STA. LUCÍA: 10.250 m2
 • Campo de festa A BARCIELA: 2.007 m2
 • Campo de festa CESAR: 12.419 m2
 • Campo de festa A GRACIA: 2.640 m2
 • Campo de festa A PEREGRINA: 5.388 m2
 • Campo de festa ARÍNS: 1.965 m2
 • Campo de festa BANDO: 4.311 m2
 • Campo de festa BORNAIS: 437 m2
 • Campo de festa BUSTO (IGREXA): 2.056 m2
 • Campo de festa BUSTO (CAMPO DA FESTA): 8.779 m2
 • Campo de festa RÚA DE SAN LOURENZO
 •  Campo de festa GRIXOA: 4.056 m2
 • Campo de festa LAMASCAL: 3.025 m2
 • Campo de festa LARAÑO: 1.387 m2
 • Campo de festa MARANTES: 3.875 m2
 • Campo de festa AGUALADA - MARANTES: 2.678 m2
 • Campo de festa MARROZOS (Campo da festa): 14.440 m2
 • Campo de festa ROXOS: 1.520 m2
 • Campo de festa SAN XULIÁN DE CARBALLAL: 848 m2
 • Campo de festa ANXO BALTAR: 499 m2
 • Campo de festa VILLESTRO (Campo da festa): 3.537 m2
 • Campo de festa ENFESTA (Campo da festa): 1.076 m2
 • Campo de festa ENFESTA (Centro Socio Cultural): 901 m2
 • Campo de festa LAVACOLLA - SABUGUEIRA: 943 m2
 • Campo de festa VERDÍA Campo da Festa: 2.098 m2
 • Parque de barrio AVDA. DE FERROL II: 4.405 m2
 • Área natural POZO DA NEVE: 5.164 m2
 • Parque de barrio MESTRA VICTORIA MÍGUEZ (Campo da festa): 1.041 m2
 • Área natural MOAS DE ARRIBA: 2.731 m2
 • Área natural Área natural MONTE DE DEUS (2º fase): 24.577 m2
 • Área natural MONTE DE DEUS (1º fase): 7.331 m2
 • Área natural SELVA NEGRA: 219.161 m2
 • Xardín de contorno CEMITERIO (ZONA DIANTEIRA): 690 m2
 • Xardín de contorno ROTONDAS AEROPORTO E ILLOTES AEROCLUBE: 2.000 m2
 • Parque de barrio HOSPITAL CLÍNICO (Zona parking): 4.927 m2
 • Campo de festa FIGUEIRAS (Campo da festa vello e zona do campo de fútbol): 10.000 m2
 • Campo de festa FIGUEIRAS (Campo da festa novo José Carballal): 1.000 m2
 • Xardín de contorno A MUÍÑA SUNP-5 (CUÉTARA): 15.822 m2
 • Área natural CARBALLEIRA DE MOURENTÁNS (LAVACOLLA): 780 m2
 • Xardín de contorno SANTAS MARIÑAS (U.X.16): 1.624 m2
 • Área natural VILAMAIOR (LAVACOLLA): 300 m2
 • Praza axardinada PRAZA DO OLVIDO (Marcial Villamor): 2.131 m2
 • Fontes e lavadoiros OS VILARES: 500 m2
 • Fontes e lavadoiros SAN XOÁS DE ARRIBA (ARÍNS): 700 m2
 • Área natural ILLA DO REFUXIO (Río Tambre): 32.848 m2
 • Área natural GARABAL: 500 m2
 • Fontes e lavadoiros A SIONLLA: 500 m2
 • Área natural CARBALLEIRA DE NEMENZO: 7.450 m2
 • Parque de barrio PONTEPEDRIÑA - TrasRestollal (SUNP-7): 4.297 m2
 • Praza axardinada PRAZA DE SAN FRUCTUOSO: 770 m2
 • Xardín de contorno URBANIZACIÓN AS FLORES: 466 m2
 • Contorno AMANECIDA-SUNP 20: 8.844 m2
 • Xardín urbano Rúa Pilar Miró: 1.012 m2
 • Xardín histórico PAZO DE AMARANTE: 1.450 m2
 • Área natural CARBALLEIRA DE BELEN: 1.662 m2
 • Área natural CENTRO SOCIOCULTURAL SANTA CRISTINA DE FECHA: 1.265 m2
 • Xardín de contorno VILAGUEIRA: 1.565 m2
 • Área natural CENTRO SOCIOCULTURAL DE LAVACOLLA: 1.436 m2
 • Xardín de contorno CAMPUS SUR (Zona 1): 41.119 m2
 • Xardín histórico ZECA AFONSO: 3.500 m2
 • Xardín histórico FINCA DO ESPIÑO: 24.635 m2

TOTALES m2 2.276.500

Compartir: