Servizo de Lacería

En cumprimento da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno, publicarase de forma periódica e actualizada a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da nosa actividade relacionada co funcionamiento e control da actuación pública.O Servizo de recollida de animais domésticos abandonados, perdidos, feridos ou enfermos dentro do termino Municipal de Santiago de Compostela. 

A lacería préstase por persoal cualificado dun xeito ininterrompido as 24 horas do día, incluídos domingos e festivos.

Lévase un rexistro actualizado das intervencións solicitadas nas que polo menos consta a data e hora tanto do aviso como da actuación, a  procedencia do mesmo, a especie, raza, sexo , capa, e grupo da idade do animal  e o destino final do mesmo

As solicitudes de intervención do servizo de lacería realizaránse a través da Policía Local no teléfono 981 54 23 23.

Compartir: