Servizo de Lacería

En cumprimento da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno, publicarase de forma periódica e actualizada a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da nosa actividade relacionada co funcionamiento e control da actuación pública.O Servizo de recollida de animais domésticos abandonados, perdidos, feridos ou enfermos dentro do termino Municipal de Santiago de Compostela. 

A lacería préstase por persoal cualificado dun xeito ininterrompido as 24 horas do día, incluídos domingos e festivos.

Lévase un rexistro actualizado das intervencións solicitadas nas que polo menos consta a data e hora tanto do aviso como da actuación, a  procedencia do mesmo, a especie, raza, sexo , capa, e grupo da idade do animal  e o destino final do mesmo

As solicitudes de intervención do servizo de lacería realizaránse a través da Policía Local no teléfono 981 54 23 23.

Resumes anuais de datos do servizo de lacería

CANS

  • 2011 - Servizos: 439 - Capturas: 297 - Ident.Microchip: 76 - Cachorros: 33
  • 2012 - Servizos: 494 - Capturas: 281 - Ident.Microchip: 92 - Cachorros: 38
  • 2013 (Septembro) - Servizos: 266 - Capturas: 179 - Ident.Microchip: 56 - Cachorros: 20

GATOS

  • 2011 - Servizos: 138 - Capturas: 106
  • 2012 - Servizos: 157 - Capturas: 128
  • 2013 (Septembro) - Servizos: 111 - Capturas: 87
Compartir: