Punto Limpo

En cumprimento da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno, publicarase de forma periódica e actualizada a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da nosa actividade relacionada co funcionamiento e control da actuación pública.O parque de reciclaxe ou "punto limpo" é un centro de uso voluntario equipado con colectores específicos, capacitados para recibir e almacenar residuos dos particulares coa excepción do lixo doméstico. 

Horario e días de apertura:

 • De luns a venres: de 10:50 h a 14:00 h e de 16:00 h a 19:50 h.
 • Sábados: de 10:50 h a 18:00 h

RESIDUOS ADMISIBLES

Entullos:
 • Entullos de obras menores domiciliarias.

Mobles:

 • Mobles de uso común, non metálicos.
 • Máximo: 2 unidades de cada tipoloxía.

Metais:

 • Aluminio e outros.
 • Produción doméstica.
Voluminosos (colchóns).

Outros voluminosos (madeira):

 • Máximo: 1 metro cúbico.
 • Palés de madeira: 2 unidades (máximo)

Material electrónico:

 • Ordenadores e en xeral aparellos electrónicos.
 • Máximo: 1 unidade de cada tipoloxía.

Electrodomésticos liña branca:

 • Lavadoras, lavalouzas, neveiras, conxeladores, secadoras, etc.
 • Máximo: 1 unidade de cada tipoloxía.

Electrodomésticos liña marrón:

 • Televisións, vídeos, cadeas de música, etc.
 • Máximo: 1 unidade de cada tipoloxía.

Pneumáticos:

 • Máximo: 4 unidades.

Restos de poda:

 • Producción doméstica.
 • Máximo: 960 litros.

Vidro:

 • Producción doméstica.

Envases, latas e briks:

 • Producción doméstica.

Papel e cartón:

 • Máximo: 25 quilogramos.

Baterías: 

 • Máximo: 1 unidade.

Pilas:

 • Producción doméstica.
 • Non se admiten as procedentes de industrias ou empresas.

Fluorescentes:

 • Máximo: 4 unidades.

Aerosis:

 • Máximo: 10 envases.

Aceites vexetais procedentes de consumo alimentario:

 • Máximo: 10 litros.

Aceites minerais e sintéticos:

 • Máximo: 10 litros.
Pinturas, vernices, disolventes.
Roupa e téxtiles.
Cristais planos, tipo parabrisas, ventás e lámpadas.
 

RESIDUOS NON ADMISIBLES

 • Lixos urbanos orgánicos.
 • Materiais explosivos.
 • Medicamentos (xaropes, vacinas, etc.)
 • Residuos infecciosos.
 • Residuos clínicos.
 • Residuos radioactivos.
 • Recipientes voluminosos (volume superior a 30 litros), que contiveron residuos perigrosos.
 • Residuos sen identificar.
 • Residuos non identificables in situ.
 • Outros residuos perigrosos ou non, non incluídos na relación de admisibles.

ENDEREZOS

POLÍGONO DO TAMBRE 
Vía Edison, 46 -  Santiago de Compostela. Teléfono:. 981 564 894

FIGUEIRAS - PIÑOR
Figueiras - Piñor - Santiago de Compostela. Teléfono: 620 148 310

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS

En Santiago contamos cun servizo de recollida de voluminosos a domicilio, polo que non tes escusa para deixar abandonados calquera tipo de residuo que non poida ser depositado nos colectores da rúa.

Só tes que chamar ao 981 56 54 69 e concertaremos contigo a retirada.

O horario para avisos de recollida  de voluminosos é de 10:00h a 13:00h, de luns a venres

Se queres achegarte ás instalacións do Punto Limpo, o noso horario é o seguinte:

Luns a venres
10:50 a 14:00 h. e de 16:00 a 19:50 h.

Sábado
10:50 a 18:00 h.

Compartir: