Parques

En cumprimento da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno, publicarase de forma periódica e actualizada a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da nosa actividade relacionada co funcionamiento e control da actuación pública.Listado dos Parques Infatís situados nas Zonas Verdes

XOGOS INFANTÍS SITUADOS NOS ESPACIOS VERDES. 2004

 • A GRACIA
 • A LAVACOLLA
 • A PEREGRINA
 • A TRISCA
 • AGROS DE RAMÍREZ
 • ALAMEDA
 • ALEXANDRE BÓVEDA
 • AMIO
 • ARINS
 • AS CANCELAS
 • AVDA. DE COIMBRA
 • AVILÉS DE TARAMANCO
 • BELVÍS
 • BRANDÍA
 • BORNAIS
 • CAMALLÓNS
 • CAMILO DIAZ BALIÑO
 • CASTIÑEIRIÑO
 • CHOUPANA
 • DR. MACEIRA
 • FIGUEIRAS
 • FONTIÑAS I
 • FONTÑAS II
 • FONTIÑAS III
 • GALERAS
 • LAMAS DE ABADE
 • LOPEZ FERREIRO
 • MARANTES
 • MARROZOS
 • MÚSICA EN COMPOSTELA
 • O VALIÑO
 • PABLO IGLESIAS
 • PARQUE XIXÓN
 • PONTE PEDRIÑA
 • PRAZA DE LEÓN
 • PONTE PEREDA
Compartir: