CIAC

En cumprimento da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno, publicarase de forma periódica e actualizada a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da nosa actividade relacionada co funcionamiento e control da actuación pública.Centro de Interpretación Ambiental de Compostela

Desde a área de Medio Ambiente e Sanidade administrase o control e coordinación das actividades realizadas no CIAC, publicacións, obradoiros ambientais, visitas guiadas ofertadas aos centros de ensino, roteiros explicativos, etc.

Presuposto: 29.000.00 €
Descargas
Compartir: