Áreas Deportivas

En cumprimento da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno, publicarase de forma periódica e actualizada a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da nosa actividade relacionada co funcionamiento e control da actuación pública.Áreas Deportivas descubertas situadas nos espazos verdes

POLIDEPORTIVAS DESCUBERTAS SITUADAS NOS ESPACIOS VERDES

A GRACIA

 • Baloncesto: 1

ALEXÁNDRE BÓVEDA

 • Baloncesto: 1

ALMÁCIGA

 • Baloncesto: 1
 • Fútbol: 1

ARÍNS

 • Baloncesto: 1
 • Fútbol-sala: 1

BRANDÍA

 • Baloncesto: 1

BELVÍS

 • Fútbol: 1

BORNAIS

 • Baloncesto: 1

BUSTO

 • Baloncesto: 1
 • Fútbol: 1
 • Fútbol-sala: 1

 O CASTIÑEIRIÑO

 • Baloncesto: 1

FONTIÑAS

 • Baloncesto: 3
 • Fútbol-sala: 2

GALERAS

 • Baloncesto: 1
 • Fútbol-sala: 1

MARROZOS

 • Baloncesto: 1
 • Fútbol: 1
 • Fútbol-sala: 1

PABLO IGLESIAS

 • Baloncesto: 1
 • Fútbol-sala: 1

PARQUE XIXÓN

 • Baloncesto: 1
 • Fútbol-sala: 1

PONTE PEDRIÑA

 • Baloncesto: 1

PONTE PEDRIÑA-2

 • Baloncesto: 1
 • Fútbol-sala: 1

ROXOS

 • Baloncesto: 1
 • Fútbol-sala: 1

RÚA HOME SANTO

 • Baloncesto: 1

SAN XOAN

 • Baloncesto: 1
 • Fútbol-sala: 1

SANTA LUCÍA

 • Baloncesto: 1
 • Fútbol 7: 1

FERMIN BOUZA BREY

 • Baloncesto: 1
 • Fútbol-sala: 1

CAMIÑO FRANCÉS

 • Tenis: 1

PONTE PEREDA

 • Baloncesto: 1

 TOTAIS

 • Tenis: 3
 • Baloncesto: 23
 • Fútbol: 4
 • Fútbol-sala: 12
 • Fútbol 7: 1
Compartir: