Rexistro de intereses

En cumprimento da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno, publicarase de forma periódica e actualizada a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da nosa actividade relacionada co funcionamiento e control da actuación pública.Declaración de bens patrimonais e declaración de causas de posible incompatibilidade (Corporación 2023/2027)

Grupo Municipal do BNG

Goretti Sanmartín Rei

Declaración de causas de posible incompatibilidade e bens patrimoniais

Miriam Louzao Fernández

Declaración de causas de posible incompatibilidade e de bens patrimoniais

Xesús Manuel Domínguez Domínguez

Declaración de causas de posible incompatibilidade e de bens patrimoniais

Pilar Lueiro García

Declaración de causas de posible incompatibilidade e de bens patrimoniais

Manuel César Vila

Declaración de causas de posible incompatibilidade e de bens patrimoniais

Iago Lestegás Tizón

Declaración de causas de posible incompatibilidade e de bens patrimoniais

Grupo Municipal de CA

María Rozas Pérez

Declaración de causas de posible incompatibilidade e de bens patrimoniais

Xan Duro Fernández

Declaración de causas de posible incompatibilidade e de bens patrimoniais

Grupo Municipal do PP

Borja Verea Fraiz

Declaración de posibles causas de incompatibilidade e de bens patrimoniais

María Baleato González

Declaración de posibles causas de incompatibilidade e de bens patrimoniais

Yolanda Otero Balsa

Declaración de posibles causas de incompatibilidade e de bens patrimoniais

José Antonio Constenla Ramos

Declaración de posibles causas de incompatibilidade e de bens patrimoniais

Olaya Otero Sanjurjo

Declaración de posibles causas de incompatibilidade e de bens patrimoniais

José Ramón de la Fuente Rodríguez

Declaración de posibles causas de incompatibilidade e de bens patrimoniais

Nerea Barcia Guldrís

Declaración de posibles causas de incompatibilidade e de bens patrimoniais

Evaristo Ben Otero

Declaración de posibles causas de incompatibilidade e de bens patrimoniais

Rosario Ferrreiro Varela

Declaración de posibles causas de incompatibilidade e de bens patrimoniais

Adrián Villa Torres

Declaración de posibles causas de incompatibilidade e de bens patrimoniais

Borja Rubio Somoza

Declaración de posibles causas de incompatibilidade e de bens patrimoniais

Grupo Municipal do PSdeG-PSOE

Mercedes Rosón Ferreiro

Declaración de causas de posible incompatibilidade e de bens patrimoniais

María Milagros Castro Sánchez

Declaración de causas de posible incompatibilidade e de bens patrimoniais

Gumersindo Guinarte Cabada

Declaración de causas de posible incompatibilidade e de bens patrimoniais

Marta Abal Rodríguez

Declaración de causas de posible incompatibilidade e de bens patrimoniais

Gonzalo Muíños Sánchez

Declaración de causas de posible incompatibilidade e de bens patrimoniais

Marta Álvarez Vázquez

Declaración de causas de posible incompatibilidade e de bens patrimoniais

Persoal directivo

SECRETARIO XERAL DO PLENO

José Manuel González García

Declaración de bens patrimoniais

Declaración de causas de posible incompatibilidade

Modificación das declaración de causas de posible incompatibilidade e de bens patrimoniais

 

DIRECTOR DA ASESORÍA XURÍDICA

Manuel Curtrín Domínguez

Declaración de bens patrimoniais

Declaración de causas de posible incompatibilidade

Modificación declaración de bens patrimoniais

 

VICEDIRECTOR DA ASESORÍA XURÍDCA

Pablo Abuín Ratón

Declaración de bens patrimoniais

Declaración de causas de posible incompatibilidade

 

DIRECTOR DA ÁREA DE RÉXIME INTERIOR

Juan Carlos Porrúa Pardal

Declaración de bens patrimoniais

Declaración de causas de posible incompatibilidade

 

COORDINADOR XERAL

Xosé Antón Freire Ramos

Declaración de causas de posible incompatibilidade e de bens patrimoniais

Compartir: