Proxecto de Expropiación para a creación dunha Plataforma Loxística de Intercambio de Mercadorías na Parcela SU-3 do PXOM (fase I)

En cumprimento da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno, publicarase de forma periódica e actualizada a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da nosa actividade relacionada co funcionamiento e control da actuación pública.

Compartir: