Cambio de sistema de actuación e Estatutos e Bases de actuación da Xunta de Compensación da AEI-B do PERI-2. Conxo de Arriba

En cumprimento da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno, publicarase de forma periódica e actualizada a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da nosa actividade relacionada co funcionamiento e control da actuación pública.

Compartir: