Declaración de bens patrimonais e de causas de posible incompatibilidade. Corporación 2019/2023

En cumprimento da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno, publicarase de forma periódica e actualizada a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da nosa actividade relacionada co funcionamiento e control da actuación pública.Grupo Municipal do PSdeG-PSOE

Xosé Antonio Sánchez Bugallo

Declaración de bens patrimoniais (inicial)
Declaración de causas de posible incompatibilidade (inicial)

Mercedes Rosón Ferreiro

Declaración de bens patrimoniais (inicial)

Declaración de causas de posible incompatibilidade (inicial)

Guimersindo Guinarte Cabada

Declaración de bens patrimoniais

Declaración de causas de posible incompatibilidade

María Milagros Castro Sánchez

Declaración de bens patrimoniais

Declaración de causas de posible incompatibilidade

Gonzalo Muíños Sánchez

Declaración de bens patrimoniais

Declaración de causas de posible incompatilidade

Marta Abal Rodríguez

Declaración de bens patrimoniais

Declaración de causas de posible incompatibilidade

José Manuel Pichel Patiño

Declaración de bens patrimoniais

Declaración de causas de posible incompatibilidade

Declaración final de causas de posible incompatibilidade e de bens patrimoniais

Noa Susana Díaz Varela

Declaracións de bens patrimoniais

Declaración de causas de posible incompatibilidade

Declaración final de causas de posible incompatibilidade e de bens patrimoniais

María Esther Pedrosa Carrete

Declaración de causas de posible incompatibilidade e de bens patrimoniais

Rubén Prol Mariño

Declaración de bens patrimoniais

Declaración de causas de posible incompatibilidade

María Begoña Rodríguez Rodríguez

Declaración de bens patrimoniais

 Declaración de causas de posible incompatibilidade

 

 

Grupo Municipal do PP

Alejandro Sánchez-Brunete Varela

Declaración de bens patrimoniais

Declaración de causas de posible incompatibilidade

Ana Belén Sabel Iglesias

Declaración de bens

Declaración de causas de posible incompatibilidade

Modificación de declaración de causas de posible incompatibilidade

Declaración final de bens patrimoniais

Declaración final de causas de posible incompatibilidade

María Ángeles Antón Vilasánchez

Declaración de bens patrimoniais

Declaración de causas de posible incompatibilidade

José Antonio Constenla Ramos

Declaración de bens patrimoniais

Declaración de causas de posible incompatibilidade

Evaristo Ben Otero

Declaración de bens patrimoniais

Declaración de causas de posible incompaibilidade

Ramón de Jesús Quiroga Limia

Declaración de bens patrimoniais

Declaración de causas de posible incompatibilidade

Modificación da declaración de causas de posible incompatibilidade

Beatriz Cigarrán Vicente

Declaración de bens patrimoniais

Declaración de causas de posible incompatibilidade

María Castelao Torres

Declaración de bens patrimoniais

Declaración de causas de posible incompatibilidade

Pedro Rey Sanchiz

Declaración de bens patrimoniais

Declaración de causas de posible incompatibilidade

 Agustín Hernández Fernández de Rojas

Declaración de bens patrimoniais

Declaración de causas de posible incompatibilidade

Declaración final de bens patrimoniais e de posibles causas de incompatibilidade

Grupo Municipal de CA

Martiño Noriega Sánchez

Declaración de bens patrimoniais

Declaración de causas de posible incompatibilidade

Declaración final de bens patrimoniais e de causas de posible incompatibilidade

Branca Petra Novo Rey

Declaración de bens patrimoniais

Declaración de causas de posible incompatibilidade

Rafael Peña Vidal

Declaración de bens patrimoniais

Declaración de causas de posible incompatibilidade

Declaración final de bens patrimoniais e de causas de posible incompatibilidade

Marta Irene Lois González

Declaración de bens patrimoniais

Declaración de causas de posible incompatibilidade

 Jorge Carlos Duarte Vázquez

Declaración de bens patrimoniais

Declaración de causas de posible incompatibilidade

María Rozas Pérez

Declaración de bens patrimoniais

Declaración de casas de posible incompatibilidade

Xan Duro Fernández

Declaración de bens patrimoniais

Declaración de causas de posible incompatibilidade

Grupo Municipal do BNG

María Goretti Sanmartín Rei

Declaración de bens patrimoniais

Declaración de causas de posible incompatibilidade

Navia Rivas de Castro

Declaración de bens patrimoniais

Declaración de causas de posible incompatibilidade

Concelleiros non adscritos

José Javier Fernández Martínez

Declaración de bens patrimoniais

Declaración de causas de posible incompatibilidade

Persoal directivo

SECRETARIO XERAL DO PLENO

José Ramón Alonso Fernandez

Declaración de bens patrimoniais

Declaración de causas de posible incompatibilidade

VICESECRETARIO 

José Manuel González García

Declaración de bens patrimoniais

Declaración de causas de posible incompatibilidade

DIRECTOR DA ASESORÍA XURÍDICA

Manuel Cutrín Dominguez

Declaración de bens patrimoniais

Declaración de causas de posible incompatibilidade

VICEDIRECTOR DA ASESORÍA XURÍDICA

Pablo Abuín Ratón

Declaración de bens patrimoniais

Declaración de causas de posible incompatibilidade

DIRECTOR DA ÁREA DE RÉXIME INTERIOR

Juan Carlos Porrúa Pardal

Declaración de bens patrimoniais

Declaración de causas de posible incompatibilidade

Compartir: