Corporación 2015-2019

En cumprimento da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno, publicarase de forma periódica e actualizada a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da nosa actividade relacionada co funcionamiento e control da actuación pública.Claudio Montiel Carracedo (concelleiro)

Declaración inicial

Declaración final

Concepción Fernández Fernández (concelleira)

Declaración incial

Declaración final

Francisco Reyes Santiás (concelleiro)

Declaración inicial

Declaración final

Manuel Dios Diz (concelleiro)

Declaración incial

Declaración final

Manuel Martínez Varela (concelleiro)

Declaración inicial

Declaración final

Maria José Castro Carballal (concelleira)

Declaración inicial

Declaración final

María Rozas Pérez (concelleira)

Declaración inicial

 Declaración final

María Teresa Cancelo Márquez (concelleira)

Declaración inicial

Declaración final

Noa Morales Sánchez (concelleira)

Declaración inicial

Declaración final

Pedro José Rey Sanchiz (concelleiro)

Declaración incial

Declaración final

Rubén Cela Díaz (concelleiro)

Declaración incial

Declaración final

Xan Duro Fernández (concelleiro)

Declaración inicial

Declaración final

 

María José Corral López (concelleira)

Declaración inicial

Declaración final

Silvia Aramburu Váquez (directora da área de Réxime Interior)

Declaración inicial

Compartir: