Transparencia da actividade pública

Inicio » Corporación e organización municipal » AXENDA » Branca Petra Novo Rei

Axenda institucional

En cumprimento da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno, publicarase de forma periódica e actualizada a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da nosa actividade relacionada co funcionamiento e control da actuación pública.Branca Petra Novo Rei

Compartir:

Concello de Santiago